Khach san da nang
Star hotel Da Nang
khach san da nang co be boi tren san thuong
khach san gan bien my khe
khach san gan cau rong da nang
khach san khuyen mai da nang
khach san co quay bar da nang
khach san Star Da Nang
khach san o Da Nang
Khach san co be boi tai Da Nang
khach san tai da nang
Khach san gan cau song Han Da Nang
Da nang Star Hotel

Phòng Deluxe Triple

Accommodation Qty Acreage Limit Price 1 night
Phòng Deluxe Triple 15 32 m2 0 VNĐ

Facilities:

  • 3333

Introduction:

Loại phòng này phù hợp với những gia đình có từ 2 trẻ em dưới 6 tuổi hoặc 1 trẻ em từ 6 tuổi trở lên.