Star Hotel Da Nang

42 Đường Loseby-P.An Hải Bắc-Q.Sơn Trà-TP.Đà Nẵng
84.935.445.655
84.236.3984.777
84. 236. 3984.772
sales1.danangstarhotel@gmail.com